1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Taarruz Cepheleri

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 6 Aralık 2020

 1.Dünya Savaşı, tarihte iz bırakan etkilerini hala sürdüren önemli bir tarihi olaydır. Birçok devletin dağılmasına sebep olmuş, tarihleri seyrini değiştirmiştir. Dile kolay 600 yıllık Osmanlı Devleti de savaş zamanı çöken devletler arasında yer almaktadır. Bir önceki yazımızda Osmanlı Devleti’nin savaşa giriş nedenlerinden bahsettikten sonra bu yazımızda ise Osmanlı Devleti’nin savaşa girdikten sonra savaştığı cephelerden olan Taarruz Cephesi’nden bahsedeceğiz. Bu cepheler kendi aralarında Taarruz Cepheleri, Savunma Cepheleri ve Yardım Cepheleri olmak üzere 3’e ayrılmaktadırlar.

Taarruz Cepheleri

Taarruz Cepheleri yani Osmanlı’nın saldırı taktiği uyguladığı 2 cephe vardır. Bu cepheler; Kafkas ve Kanal Cepheleridir.

Kafkas Cephesi

Osmanlı Devleti’nin, Enver Paşa komutanlığında Ruslar ve Ermenilerle savaşılan bir cephedir. Cephenin açılmasının sebepleri arasında:

  • Kar-Ardahan ve Batum’u tekrardan geri almak,
  • Kafkaslarda yaşanan Türk bağımsızlık mücadelesine destek verip Turancılığı uygulamak,
  • Uzakdoğu’ya giden yolları kapatmak,
  • Bakü’nün petrollerine sahip olmak,

Olarak gösterilebilir. Kafkas Cephesi aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı ilk savaştığı cephedir. 1914’te Sarıkamış Olayı yaşanmıştır. 1915’te ise Tehcir Kanunu çıkarılmıştır.

Sonuç olarak Osmanlı Devleti bu cephedeki mücadelesini kaybetmiştir. Fakat o sıralarda Çarlık Rusya’da Bolşevik İhtilali yaşandığından 1878’de Berlin Antlaşması ile aldığı Kars-Ardahan ve Batum’u Erzincan Ateşkes Antlaşması, Brest Litowsk Barış Antlaşması ile Osmanlı’ya bırakarak geri çekilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti yenilmiş olmasına rağmen bu cepheden toprak kazanarak ayrılmıştır. Ayrıca Kafkas Cephesi, Osmanlı Devleti’nin toprak kazanarak ayrıldığı tek cephedir.

Kanal Cephesi

Osmanlı Devleti’nin Cemal Paşa komutanlığında İngiltere ve Araplarla savaşmış olduğu bir cephedir. Cephenin açılma nedenleri ise:

  • İngiltere’nin sömürgelere giden yolunu kesmek,
  • Mısır’ı tekrardan geri almak

Olarak gösterilebilir. Sonuç olarak Osmanlı Devleti, İngilizler ve Arapların iş birliği yaparak beraber hareket etmeleri sonucunda bu cephede de yenilmiş ve Sina Çölü’nü kaybederek Suriye’ye kadar geri çekilmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti daha sonrasında ise taarruz cepheleri olan Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi’nde kaybettiği toprakları geri alma girişimlerinde bulunmuştur.

Yazımızın devamında Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda savaşmış olduğu bir diğer cepheleri olan Savunma Cephelerini işleyeceğiz. Sitemizden yazının devamına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

#1.Dünya SAVAŞI Osmanlı Cepheler #1.Dunya Savası #Osmanlı Devleti Cepheler #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] de katılmak zorunda bırakılmış Osmanlı Devleti, bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz taarruz ve şimdi bahsedeceğimiz Savunma cepheleri ve yardım amacı ile açmış olduğu yardım […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler