1.Dünya Savaşı Sonuçları

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 9 Aralık 2020

1.Dünya Savaşı tarihin o zamana kadar görmüş olduğu en ağır kayıpların yaşandığı savaştır. Yaklaşık olarak 40 milyon insan bu savaşta ya hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Hiçbir fiziksel yara almasa dahi 1.Dünya Savaşı zamanında hemen hemen herkes sıkıntılar geçmiş psikolojik olarak da çok fazla yıpranmıştır. Birçok devletin yıkılmasına farklı rejimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren 1.Dünya Savaşı’nın sonuçları savaşa katılan tüm devletleri etkilemiştir. Daha öncesinde 1.Dünya Savaşı’nın nedenlerini açıklamıştık. Bu yazımızda ise 1. Dünya Savaşı Sonuçları hakkında merak edilenleri yanıtlayacağız. Detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Büyük İmparatorluklar Yıkıldı

1.Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin elinde Anadolu hariç toprağı kalmadı. Avusturya-Macaristan, Çarlık Rusya gibi köklü devletler yıkıldı. Almanya ise büyük bir toprak kaybı yaşadı. Almanya’nın kaybettiği topraklar üzerinde; Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan, Finlandiya gibi birçok yeni devlet özerkliğini ilan ederek kuruldu.

1.Dünya Savaşı Sonuçları Beraberinde Yeni Güç Dengeleri Getirdi

1.Dünya Savaşı öncesinde dünyada Almanya’nın sözü geçerken 1. Dünya Savaşı sonrasında kazanan devletlerden İngiltere ve Fransa’nın eli güçlendi ve dünya siyasetindeki ağırlıkları arttı. Orta Doğu ve Avrupa üzerinde büyük güç sahibi Avusturya- Macaristan yıkıldı. Rusya, Avrupa üzerindeki çoğu toprağı kaybetmekle beraber elinde bulunan gücü de kaybetti.

Savaşı Kaybeden Devletler Ağır Şartlar Altında Yaptırımlara Maruz Bırakıldı

Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’nda Anadolu hariç elindeki tüm toprakları kaybedince elinde kalan Anadolu toprakları da kazanan devletler tarafından Sevr Antlaşması vasıtası ile parçalanmak istendi. Ancak Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz mücadele ile küllerimizden yeni Türkiye devleti doğdu.

Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması ile Almanya’nın tekrar güçlenmesini engelleyeceklerini sanan savaşın kazanan taraflarının yaptıkları bu hareket Almanya’daki siyasi rejimi değiştirerek aşırı milliyetçi bir anlayışa kaymasına neden oldu. Bu durum ise beraberinde 2. Dünya Savaşı’nın nedenlerini oluşturdu. Sonuç olarak 1. Dünya Savaşı’nın yaptırımları beraberinde 2. Dünya Savaşı’nın sebeplerini doğurmuş oldu.

Avrupa Üzerinde Yeni Siyasi İdeolojilerin Ortaya Çıkmasına Neden Oldu

1.Dünya Savaşı sırasında Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali beraberinde komünist rejimi getirdi. İtalya’da savaş sırasında meydana gelen bunalımlar faşizm ideolojisinin doğmasına ve faşist lider Benito Mussolini’nin iktidarı ele geçirmesine neden oldu. 1.Dünya Savaşı sonrasında ağır yaptırımlara maruz bırakılan Almanya’da ise Nazizm’in doğmasına ve Adolf Hitler’in yönetimi ele geçirmesine sebep oldu. Adolf Hitler’in yayılmacı politikası ve dur durak bilmemesi neticesinde 2. Dünya Savaşı’nın sebeplerini oluşturdu.

Milletler Cemiyeti Kuruldu

İtilaf Devletleri, 1. Dünya Savaşı sonrasında milletler arasındaki siyasi düzeni sağlamak amacı ile uluslararası bir cemiyet olan Milletler Cemiyeti’ni kurdu. Türkiye bu Cemiyete 1932 yılında katılmıştır. Fakat Milletler Cemiyeti istenilen düzeni sağlayamamış ve 2.Dünya Savaşı’nın başlaması ile tarih olmuştur.

#1.Dunya Savası #1.Dünya Savaşı sonuçları
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler