1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savunma Cepheleri

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 7 Aralık 2020

 1. Dünya Savaşı’na her ne kadar katılmak istemese de katılmak zorunda bırakılmış Osmanlı Devleti, bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz taarruz ve şimdi bahsedeceğimiz Savunma cepheleri ve yardım amacı ile açmış olduğu yardım cephelerinde savaş vermiştir. 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin tarih yazdığı Çanakkale cephesi ve Irak- Hicaz cepheleri de Savunma cepheleri başlığımız altında yer almaktadır. Yazımızın devamında detayları bulabilirsiniz.

İlk Savunma Cephesi: Tarih’in Yazıldığı Çanakkale

 İtilaf ve Anzaklar ile savaşılmış bir cephe olan Çanakkale cephesi içerisinde birçok önemli olayı barındırır. En önemlisi ise Çanakkale’den düşman geçirilmemiş ve Osmanlı’nın tek savaş kazandığı cephe olmasıdır. Aynı zamanda Mustafa Kemal, ordusu ile birlikte Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu, Settülbahir, Kireçtepe gibi birçok muharebede savaşmıştır. Çanakkale cephesinde Nusret Mayın Gemisi de önemli başarılara imza atmıştır. Seyit Onbaşı’nın, normalde bir kişinin kaldıramayacağı 276kg’lık oldukça ağır bir gülleyi, vatan milletine olan sevgisi ile kaldırması da Çanakkale Destanı’nın incilerinden biri olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Savunma cephesi olan Çanakkale cephesinin açılma nedenlerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İtilaf Devletleri’nin Osmanlı’nın elinden İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemesi,
 • İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya yardım ulaştırma ve Rusya’nın tahıl stoğundan yararlanmak istemeleri,
 • İtilaf Devletleri’nin, Balkanlar bölgesinde yeni bir cephe açarak Almanya’yı doğudan sıkıştırmak istemesi,

Çanakkale cephesinin açılma nedenleri arasında gösterilmektedir. Sonuç olarak;

 • Çanakkale Cephesi geçilememiş ve Osmanlı Devleti’nin tek savaş kazandığı cephe olmuştur.
 • Rusya’ya istenilen yardım ulaştırılamamış ve Bolşevik İhtilali olmuştur. Çarlık Rusya yıkılıp yerine SSCB kurulmuştur.
 • Mustafa Kemal’in adı Çanakkale Savaşı ile birlikte ilk kez yerli ve yabancı basında duyulmuştur.
 • Bulgaristan, ittifak bloğunda savaşa katılmıştır.

Diğer Savunma Cepheleri Irak ve Hicaz-Yemen

Irak cephesinin açılma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Rusya’ya ulaştırılmak istenen yardımı engellemek,
 • Abadan petrolleri almak,

Sonuç olarak ise, Osmanlı bu cephede Kut’ül Ammare ve Selman-ı Pak savaşlarında başarılı olarak İngiliz General Townshend ve 18 bin askerini esir almışlardır. Kut’ül Ammare, İngiliz donanması bu olayı tarihindeki en kara leke olarak görmektedir. Bunanla birlikte Osmanlı Devleti, her ne kadar başarı sağlamış olsa da cepheyi kaybetmiş ve Musul sınırına kadar geri çekilmek durumunda kalmıştır.

 Hicaz-Yemen cephelerinin açılma nedeni ise Osmanlı Devleti’nin kutsal bölgeleri savunma amacıdır. Savaşın başından sonuna kadar mücadele etseler de kaybetmişlerdir.

Yardım Cepheleri

 Osmanlı Devleti’nin müttefiklerine yardım etmek amacı ile sınırları dışına asker yolladığı cephelere denir. Bu cepheler:

 • Galiçya
 • Romanya
 • Makedonya

Cepheleridir. Bu cepheler ise Çarlık Rusya’nın savaştan çekilmesi ile kapanmıştır.

#1.Dünya SAVAŞI Osmanlı Cepheler #1.Dünya Savaşı savunma cepheleri Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
  Funda Güzgün

  10 Aralık 2020

  Perfect👌👑


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler